SEO konzultace

SEO konzultace – co to znamená, co si pod tím představit a pro koho je SEO konzultace určená? Jak konzultace probíhá a co je jejím cílem? Níže Vám vše zmíněné popíšu a také nabídnu své služby jako SEO konzultant.

Co je to SEO konzultace?

SEO konzultace je odborná poradenská činnost prováděná SEO konzultantem, při níž odborník na SEO zanalyzuje výchozí stav webu, poté se s Vámi sejde osobně či online a odprezentuje výstupy, ke kterým dospěl svou analýzou.

V závěru Vám konzultant také nabídne řešení, tipy a strategii, jak nalezené příležitosti (nedostatky) řešit, většinou doplněné o časovou náročnost a prioritu.

Pro koho jsou SEO konzultace určeny?

SEO konzultace nemají žádný limit, respektive jsou určeny jak pro menší, střední i velké projekty. Malé začínající projekty ocení SEO konzultanství např z toho důvodu, že jim může ušetřit čas v tom smyslu, jak SEO dělat a nedělat. SEO konzultant také může určit směr, kterým se projekt může ubírat, aby v SEO prostředí exceloval.

Střední firmy, které mají často jednoho interního online markeťáka pro všechny marketingové činnosti, také jistě ocení SEO konzultace, protože “zahlcený” online marketingový specialista nemá šanci jít do hloubky ani v jedné marketingové disciplíně.

SEO konzultant tak může opět ušetřit cenný čas a náklady, určit směr, kterým se v SEO ubírat a pomoci případně dozorovat SEO tím, že může pravidelně kontrolovat SEO zdraví projektu, doporučovat nové postupy a zamítat neefektivní cesty.

Velké firmy, které mají většinou svůj interní SEO tým či tento tým delegují na externí digitální agenturu, také mohou ocenit občasné SEO konzultace. Je to např. v momentu, kdy marketingový manažer není spokojený s výsledky svého SEO týmu nebo má pochybnosti o tom, jaké výstupy vznikají a jaký má efekt a dopad práce SEO specialistů, ať už interních, či externích z agentur.

Ze SEO konzultací také často vzejdou doporučení na další SEO služby, jako jsou např. různé SEO analýzy a audity typu klasifikační analýza klíčových slov, technický SEO audit, obsahový či odkazový SEO audit anebo vypracování obsahové či linkbuildingové strategie.

Jak probíhá SEO konzultace?

Vše začíná zpravidla zkontaktováním SEO konzultanta ze strany poptávajícího, např. na základě doporučení, placené reklamy či právě skrze SEO.

1. Přípava a analýza

První fáze začíná, kdy po vzájemné dohodě, SEO konzultant rychlo-analýzou s pomocí profesionálních SEO nástrojů a svým umem posoudí aktuální stav webu (či webů), sepíše své poznatky, rady a tipy do jednoduchého dokumentu, případně doplněného tabulkou s prioritami a náročností a odešle klientovi. Pomůže také, pokud klient před analýzou sdělí, na co se prioritně zaměřit.

2. Schůzka a syncování

Následuje buď osobní anebo online schůzka, kde SEO konzultant buď odprezentuje výstupy, které objevil, anebo rovnou probíhá feedback ze strany klienta, který rychlo-analýzu obdržel předem a měl čas se připravit. Mělo by se dospět k tomu, co se aktuálně či méně prioritně bude či nebude řešit nebo co se prozatím odloží, s tím, že SEO konzultant i klient vidí priority z různých úhlů a musí se vzájemně "syncnout".

3. Závěrečná doporučení a směr

SEO konzultant si vše zaznamenává a v závěrečné třetí fázi posílá klientovi e-mail, ve kterém bude jednak sepsaný průběh schůzky a také domluvený směr, kterým se po vzájemném "syncu" (pozn. tenhle pojem jsem si odnesl z alzího žargonu 👽) klienta a SEO konzultanta ubírat, doplněný o priority a náročnosti. Nutno říct, že celý proces je silně ovlivněný právě SEO odborníkem, proto také potřeba SEO konzultace vzešla, získat odborný názor a rady, jakým směrem se ubírat.

SEO konzultace Praha

SEO konzultace v Praze poskytuji buď osobně (pokud se jedná např. o SEO školení či větší projekty), ale vzhledem k tomu, že nyní žiji ve Zlíně, tak SEO poradenství poskytuji převážně online skrze videocall platformy typu Google Meet, Teams atp.

V Praze jsem nasbíral nejvíce zkušeností, žil jsem zde 8 let (2016-2023) a působil jako Senior SEO Specialist téměř 2 roky v jedné z nejlepších marketingových, nejen pražských, agentur s názvem Taste.cz.

Také jsem pracoval 2 roky v největším českém e-shopu, jehož jméno asi nemusím uvádět, jedná se o Alza.cz, kde jsem byl na pozici Senior SEO & Content Specialist, cool atmosféru pražských Holešovic nedokáže nic nahradit.

Pokud tedy máze zájem o konzultaci SEO v Praze, napište mi a určitě se na něčem domluvíme.

SEO konzultace Brno

SEO konzultace v Brně jsou možné opět online, ale nedělá mi problém dojet osobně autem ze Zlína. Brno neznám tak dobře, jako např. Prahu či Zlín, ale poslední měsíce se zde zdržuji pravidelně minimálně jednou do týdne, takže se můžeme určitě potkat.

Podmínkou pro brněnskou SEO konzultaci je předem domluvená a uhrazená SEO konzultace, která zahrnuje celkem 3h, z toho je 1h má příprava, 1h samotná schůzka a 1h následná elektronická komunikace se všemi užitečnými radami a dokumenty.

Má sazba pro jednorázovou konzultaci je 2300 Kč/h. Pokud se domluvíme na dlouhodobé spolupráci, sazba bude 1800 Kč/h. Nejsem plátce DPH. Viz informací níže.

Jaké jsou ceny za SEO konzultaci?

V “českém rybníčku” se můžete setkat s několika typy SEO konzultantů a jejich cenami za SEO služby.

Nejnižší úroveň jsou různí “wannabe” SEO konzultanti bez jakékoli historie, působí často např. na Webtrhu a mají hodinovou sazbu okolo 400 – 500 Kč. S těmito lidmi určitě nedoporučuji spolupracovat.

Další skupinou jsou sice zkušení online marketéři či lidé z online prostředí, ale nejsou to přímo SEO konzultanti či specialisté, ač se tak často prezentují, jejich hodinovka bývá většinou od 700 do 1000 Kč a odpovídá tak vlastně jejich vlastnímu sebeohodnocení v rámci kvality nabízených SEO služeb. Patří sem i interní SEO specialisté z různých e-shopů atp., kteří se ale věnují jen určitým výsečím v SEO, neřeší jej komplexně. 

Jiná skupina jsou SEO specialisté z agentur, kteří si snaží přivydělávat nabízením SEO služeb, jejich hodinovka bývá od 1000 Kč za hodinu.

Zlatou střední cestou jsou zkušení SEO konzultanti na volné noze, většinou vzešlých z marketingových agentur, kde dříve pracovali jako SEO specialisté. Hodinová sazba těchto lidí se pohybuje od 1500 – 2000 Kč za hodinu.

Poslední skupinou jsou ikony v oboru, jako např. Marek Prokop či Pavel Ungr, kteří v SEO něco již znamenají, pravidelně školí, zúčastňují se oborových akcí (jako např. SEO Restart) a jejich slovo je pro mnohé pomalu skoro jako hlas Boží. Hodinová sazba těchto lidí se pohybuje od 2500 Kč za hodinu i více. 

Z výčtu typů SEO konzultantů se považuji za zlatý střed, čili zkušeného SEO konzultanta vzešlého z top agentury (Taste.cz), který má navíc i zkušenosti z obřího in-housu (Alza.cz), ale i střední firmy, ovšem špičkou v oboru (Lynxbroker.cz).

Níže jsou uvedeny ceny za mé SEO konzultace.

Jednorázová konzultace

Potřebujete pouze poradit, zhodnotit aktuální stav webu (nejen z hlediska SEO) a získat tipy na další rozvoj? Objednejte si jednorázovou konzultaci.

2300/hodina
  • Podmínka pro jednorázové konzultace je minimální délka 3h, z toho 1h zabere má příprava (rychlá analýza webu, kde odhalím prioritiní nedostatky), 1h pak samotná schůzka (online/offline) a 1h je jednak buffer na případné prodloužení schůzky a také na následnou komunikaci, kde v mailu pak ode mne obdržíte resumé schůzky a seznam kroků k zapracování na základě domluvy z proběhlého setkání.

Pravidelné konzultace

Pokud máte zájem využívat mé služby pravidelně, pak je tu pro Vás výhodnější varianta spolupráce. Pojďme společně aktivně budovat kontinuální SEO na Vašem webu.

1800/hodina
  • Podmínka pro pravidelné konzultace je minimální délka spolupráce 2 měsíce s dotací 3 a více hodin. Tuto variantu doporučuju pro klienty, kteří např. nemají svůj interní SEO tým a potřebují aktivní podporu z mé strany, ale není to pravidlem. Také se s touto variantou lépe vyhodnocuje přínos SEO. Za tuto cenu také pracuji tehdy, pokud konzultace/služby v průběhu jednoho měsíce přesáhnou 4 hodiny, i pro větší SEO služby je to má základní hodinovka.

Firmy, pro které jsem dělal SEO konzultace

Domluvte si se mnou SEO konzultaci